کابینت قرار نیست همیشه همانطوری باشد که هست! در عوض آویزان کردن حوله به جاحوله ای که به چندان هم روی میله خوب به نظر نمی‌رسد، می‌توانید از میله نگهداری حوله به عنوان نگه دارنده درب قابلمه ها استفاده کنید.