یکی از توییت هایی که امسال انتشار وسیعی داشت، نشان دادن تصاویر قبل و بعد از شستن کتانی های سفید با جوش شیرین بود. برای تمیز کردن آنها فقط از کمی جوش شیرین و مایع ظرفشویی استفاده شده بود.